Xem giỏ hàng “Bạc Nitrat Chai 20Gr – Agno3” đã được thêm vào giỏ hàng.